Ανακαίνιση διαμερίσματος Σωκράτους
3 Μαρτίου 2023
Ανακαίνιση Διαμερίσματος Ταξιαρχών
3 Μαρτίου 2023

Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αγ. Δημητρίου